Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

0273 e8f2 450
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakerosine kerosine
4038 7022 450
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix
9850 0269 450
Reposted fromtoft toft viamiktoria miktoria

April 22 2017

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviolethill violethill

April 20 2017

4053 1b9e 450
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix

April 19 2017

8185 2ad6 450
Reposted fromhighhopes highhopes viaiblameyou iblameyou
Take a lover who looks at you like maybe you are magic.
— Frida Kahlo   (via sweetlilacs)
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
0845 fed6 450
Reposted from1923 1923 viabrzask brzask
3703 2fbb 450
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabrzask brzask
2309 1e03 450
Reposted fromsarazation sarazation viaviolethill violethill
8237 566f 450
George Harrison playing tennis with Bob Dylan
Reposted fromrol rol viaviolethill violethill
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski

April 18 2017

chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
7260 4a9c 450
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide vialikek likek
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 15 2017

3273 a67e 450
Reposted fromkarahippie karahippie viamidaj midaj
2172 ad5a 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl