Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

2747 9fb9 450
Reposted fromgodtiertavros godtiertavros viaviolethill violethill

May 24 2017

6286 6a6d 450
Reposted fromoblivions oblivions viaiblameyou iblameyou
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viaviolethill violethill
5945 95d6 450
Reposted frompiehus piehus viaviolethill violethill
7971 59ef 450
Jak bardzo bym się nie starała, aby było inaczej.
Reposted fromthesarren thesarren viaviolethill violethill
8258 4517 450
Reposted fromcleanout cleanout viaqbshtall qbshtall

May 23 2017

1001 9ca2 450
1647 fbaf 450
Reposted frommisiapa misiapa viakazdysieliczy kazdysieliczy
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viakazdysieliczy kazdysieliczy
3443 90fc 450
Reposted fromkrzysk krzysk viadisheveled disheveled

May 19 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaMacabreMadeleine MacabreMadeleine

May 17 2017

7643 a1fe 450

May 16 2017

7319 8acb 450
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viakerosine kerosine
4973 928d 450
Reposted fromoll oll viaviolethill violethill

May 15 2017

5873 36d8 450
Reposted fromclerii clerii vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
1481 ba5f 450
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
Chciałabym częściej zatrzymywać się i dostrzegać takie rzeczy. Piękno momentów, kiedy kąciki ust same się unoszą, bez wyraźnego powodu. Urok tego, co na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne, bo wydaje się zwyczajne. To tak, jakby normalny dzień stał się czymś niezwykłym. Jakbym sama była częścią tego wszystkiego, maleńkim kolorowym punkcikiem na zielonym tle. Jakby w mojej głowie rozkwitły kwiaty.
Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl