Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

9966 cc9d 450
Reposted fromaletodelio aletodelio viawarkocz warkocz
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz
4296 5e98 450
Reposted fromcytaty cytaty viawarkocz warkocz
3175 35a8 450
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawarkocz warkocz
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viawarkocz warkocz
3865 c439 450

serious:

open your mind

Reposted fromAmericanlover Americanlover viawarkocz warkocz
3515 5d99 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiktoria miktoria
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję

June 29 2017

I jeśli naprawdę tam Jesteś,
I jeśli moje sny nie są fantazją,
To błagam, Przyjdź i wskaż nam światło,
Zanim pochodnie w nas zgasną.
Reposted fromorchis orchis viaviolethill violethill
2591 d5d0 450
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viajanuschytrus januschytrus
6869 5b81
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 28 2017


- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromlovvie lovvie viamadadream madadream
2856 763b 450
Reposted fromretro-lover retro-lover viamadadream madadream

June 27 2017

5881 0ef9 450
Reposted fromUnpretty Unpretty viajanuschytrus januschytrus

June 26 2017

1534 d9ee 450
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
6242 43a9 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viadisheveled disheveled
5319 f7e4 450
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadisheveled disheveled

June 22 2017

8869 fd9c 450
Reposted fromSanthe Santhe viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl